2021-09-29 01:40:35 Find the results of "

gambling

" for you

Gambling UK | Best UK Gambling Sites in 2021

Gambling.com Compares the UK's Best Online Gambling Sites and Games. Independent product reviews & exclus ...

gambling' trong từ điển Lạc ...

gambling. ['gæmbliη ... heavy gambling debts. ... những món nợ cờ bạc nặng nề. hành động mạo hiểm.

Gambling - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt. ... http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Gambling

Gambling - Wikipedia

A gambling stand in Paris. ... Gambling (also known as betting) is the wagering something of value ("the stakes") on an event with an uncertain outcome with the intent of winning something else of value. Gambling ...

gambling – Wiktionary tiếng Việt

và hiện tại của gamble. ... gambling /ˈɡæm.bliɳ/

GAMBLING | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của gambling trong tiếng Anh. ... Gambling can be an addictive habit. He had to borrow money to pay off his gambling debts.

Gambling in Vietnam - Wikipedia

Gambling in Vietnam is illegal and has been for centuries. A late 1940s travelogue notes that merchants kept bowls of dice at their stalls to engage in gambling with their customers when “housewives would ...

Gambling Hình ảnh PNG | Vector và các tập tin PSD | Tải về miễn phí ...

Bạn có đang tìm kiếm các hình ảnh Gambling png hoặc vector ? Chọn từ 2400+ Gambling tài nguyên đồ họa và tải xuống dưới dạng PNG, EPS, AI hoặc PSD.

Gambling in Cambodia - Wikipedia

Gambling in Cambodia is officially illegal under the 1996 Law on Suppression of Gambling, which outlawed all unauthorized forms of gambling and provided for penalties ranging from monetary fines to short ...

GAMBLING - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la

Tra từ 'gambling' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.